Parsamtal

Parsamtal

När man lever i en längre relation uppstår förr eller senare svårigheter som påverkar de känslor man har för varandra. Det kan handla om förväntningar som inte infrias, en känsla av att man talar olika språk eller att det känns helt tomt. Man kan glömma varför man en gång valde att leva tillsammans. Vardagens stress sliter på det som en gång höll samman relationen. Den ena partnern kan av olika skäl förändras på ett sätt som den andre inte hänger med i.


En kris i en parrelation väcker oftast starka känslor av rädsla och övergivenhet, ilska och kanske svartsjuka som de flesta av oss är ovana att hantera. I parsamtal får ni stöd i att uttrycka tankar och känslor inför varandra och att lyssna på varandra, att kommunicera på ett hjälpande sätt.


En större förståelse och en ökad medkänsla med varandra är en god utgångspunkt för att komma vidare i relationen. Om ni redan har fattat beslut om att gå skilda vägar, kan parsamtal förebygga onödiga slitningar under separationen.                   

MOTTAGNING I CENTRALA LINKÖPING

 TORGGATAN 4, TEL 0729-48 16 26

eva.flood@compassionlinkoping.se

 

 

© 2014-2019 EF All Rights Reserved