Om

OM EVA

Jag har arbetat som psykolog sedan 2003 med behandling (individer, par och grupper), handledning till personal/nätverk och utredning. Innan jag öppnade min egen mottagning 2014 befann jag mig inom vuxenhabilitering och hjälpte människor med funktionsnedsättning (autismspektrumtillstånd och adhd/add) och psykisk ohälsa. Jag har också arbetat med barn och ungdomar inom barnomsorg, skola och habilitering.

 

Min basutbildning i psykoterapi hade psykodynamisk inriktning och under mina yrkesverksamma år har jag alltmer kommit att arbeta kbt-inriktat. Jag har ett integrativt förhållningssätt i behandlingsarbete och använder mig av olika teoribildningar och metoder beroende på problemets art. Jag är utbildad i compassionfokuserad terapi av Anna Bratt, leg psykolog och leg psykoterapeut, Borås. Jag är utbildad i i EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, vid svenska EMDR-institutet. För att kvalitetssäkra mitt arbete har jag egen handledning. Jag har patient- och ansvarsförsäkring genom Sveriges Psykologförbund.

 

Det finns en myt om att psykologer och psykoterapeuter inte skulle ha några egna problem och svårigheter. Det är en - myt. Under mina svåra stunder och perioder är jag hjälpt av att utöva metoder och förhållningssätt som jag själv försöker lära ut. Jag vet av egen erfarenhet att det hjälper att träna upp en medkännande sida, att man kan lära sig att lugna sitt nervsystem - och att det gör skillnad när livet är svårt. Jag vet också att man i vardagen kan tappa bort det man lärt sig - men med lite medkänsla med sin egen vilsenhet kan man plocka upp de goda vanorna igen.

 

MOTTAGNING I

CENTRALA LINKÖPING

TORGGATAN 4

0729 - 48 16 26

eva.flood@compassionlinkoping.se

© 2014-2017 EF All Rights Reserved