Terapi

Terapi

Livet kan utmana oss på många sätt. Stress och nedstämdhet, oro och ångest kan göra tillvaron svår. Relationer till andra människor kan vara problematiska. Man kan uppleva att man sitter fast i något och inte vet hur man ska komma vidare. En plötslig händelse kan hastigt förändra allt och inget blir sig någonsin likt igen. Man kan ha varit med om plågsamma upplevelser som stannat kvar i kropp och sinne i form av smärta, rädsla och jobbiga tankar.

 

I terapi får du hjälp att inse sambandet mellan dina tankar, känslor och handlingar - och hjälp att bryta gamla oönskade mönster. Du får hjälp att förstå hur dina tidiga relationer i livet är med och formar relationer du har idag. Det kallas anknytningsteori och vi vet att detta är något som har stor inverkan på hur vi mår i relationer som vuxna. Du kan få hjälp att bearbeta minnen av jobbiga upplevelser så att du kan må bättre. Du får också lära dig tekniker för att lugna nervsystemet, så att du kan stilla dig själv i svåra stunder. Jag anpassar metod och arbetssätt efter dig och det du behöver hjälp med. 

 

En av de metoder jag använder heter EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det är en effektiv och skonsam metod vid trauma, d v s när man varit med om svåra upplevelser såsom olyckor, övergrepp eller krigsupplevelser. Den används även vid ångest, svår sorg, nedstämdhet och många andra tillstånd där svåra känslor har sin grund i negativa livsupplevelser. Man kan t ex bli hjälpt av EMDR om man har en genomgående negativ uppfattning om sig själv, t ex att man inte duger, inte är värd att få må bra eller aldrig kommer klara av det man egentligen skulle vilja göra i sitt liv. 

 

Mitt arbetssätt är inspirerat av compassionfokuserad terapi, CFT. Det är en terapiform som kommer från den kognitiva beteendeterapin, kbt, men som binder samman metoder och tekniker också från andra terapiinriktningar. Den väver in mindfulnessövningar och buddhistiska metoder för medkänsla och acceptans. Du tränar upp förmågan att vid motgångar bemöta dig själv med medkänsla, värme och förståelse istället för med självkritik.

 

En del människor behöver hjälp under en längre tid, andra är hjälpta efter fem till tio gånger. 

 

Du är välkommen också för enstaka samtal - för rådgivning eller stöd i en situation som är svår att hantera.

MOTTAGNING I CENTRALA LINKÖPING

 TORGGATAN 4, TEL 0729-48 16 26

eva.flood@compassionlinkoping.se

 

 

© 2014-2019 EF All Rights Reserved